30 January, 2011

BOOTSTRAP


Sebagai pengusaha baru/pendatang baru dalam dunia perniagaan taska, anda perlu berhati-hati dengan cara pengurusan kewangan terutamanya. Bagi pengusaha yang menggunakan pendekatan "BOOTSTRAP", sila ambil berat akan hal ini. Sila klik juga pada perkataan tersebut untuk lebih pemahaman.

Kenalpasti antara kehendak dan keperluan. Utamakan keperluan dahulu sebelum memenuhi tuntutan kehendak. Maksud saya sebagai contoh keperluan untuk menyediakan hal berkaitan keselamatan kanak-kanak di TASKA. Ini melibatkan penyediaan tangga kecemasan jika berlaku kebakaran, misalnya. Utamakan mana yang perlu dahulu. 

Cuba elakkan berhutang lebih dari kemampuan. Sebagai pengusaha baru, anda perlu mengekalkan kesetiaan pelanggan yang sediada. Berikan perkhidmatan yang terbaik yang termampu pihak anda sediakan. Bukan hanya mengikut-ikut cara orang lain atau perniagaan franchise yang telah sedia dikenali oleh orang ramai. Bebanan hutang akan hanya memaksa anda untuk menjadi pengusaha yang akhirnya "terpaksa melanggar" peraturan yang tersedia dalam Akta Taman Asuhan seperti menerima masuk kanak-kanak lebih dari had yang dibenarkan.


No comments:

Post a Comment