20 March, 2010

PIHAK BERKUASA TEMPATAN (PBT)


SENARAI SEMAK BAGI KEHENDAK-KEHENDAK
UNTUK MENDAPATKAN KELULUSAN PENUBUHAN
TAMAN ASUHAN KANAK-KANAK (TASKA)
(PIHAK BERKUASA TEMPATAN)


Kehendak Perancangan
 1. Mengemukakan pelan dan dokumen ;
v     Pelan tapak
v     Pelan lantai
v     Ruang lantai yang akan ditukar kegunaan ditanda berkepong(edged) merah
v     Menyatakan jenis kegunaan yang dicadang dan keluasan ruang

 1. Lukisan keratan
 2. Lukisan tampak

Urusan tanah/percukaian
 1. Salinan hakmilik yang disahkan Pejabat Tanah Daerah
 2. Salinan cukai taksiran
 3. Salinan cukai tanah

Lain-lain dokumen
 1. Gambar-gambar tapak
 2. Surat perjanjian/kebenaran pemilik
 3. Surat sokongan pemilik/penghuni bersebelahan
 4. Salinan CFO
 5. Yuran memproses

Kesesuaian bangunan
 1. Rumah sesebuah(banglo)
 2. Rumah berkembar
 3. Rumah teres(lot tepi) dengan kawasan lapang dan tidak menyebabkan kesesakan kepada gangguan lalulintas
 4. Rumah pangsa(tingkat bawah)
 5. Bangunan pejabat (tingkat 1 hingga 2 kecuali dengan sokongan Jabatan Perkhidmatan Bomba)
 6. Bangunan komersial (mengikut sokongan Jabatan Perkhidmatan Bomba)
 7. Bangunan kilang (mengikut sokongan Jabatan Kesihatan dan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan)

Kesesuaian tapak
 1. Tidak terletak dihadapan jalan utama
 2. Jalan keluar masuk sekurang-kurangnya 10 meter dari simpang utama
 3. Mempunyai kawasan permainan yang secukupnya diluar bangunan pusat

Kehendak taburan taska
 1. Mematuhi kehendak taburan yang ditetapkan 1:1500 penduduk

Kehendak pengiklanan
 1. Ditulis dalam Bahasa Malaysia
 2. Kedudukan ditempat yang sesuai

Kehendak bangunan
 1. Kehendak tangga(sekiranya bangunan bertingkat)
 2. Mempunyai 2 tangga/laluan bagi masa kecemasan
 3. Tangga kayu dan tangga konkrit hendaklah dialas dengan permaidani atau bahan yang lembut
 4. Tangga dipasang dengan pagar(railings) dengan ketinggian sesuai dengan ketinggian kanak-kanak

Kehendak pengudaraan dan pencahayaan
 1. Pengudaraan boleh kawal hendaklah 20% daripada keluasan lega lantai
 2. Pengudaraan bebas hendaklah 10% daripada keluasan lega lantai
 3. Pencahayaan semulajadi hendaklah 20% daripada keluasan lega lantai

Kehendak tingkap dan pintu
 1. Semua pintu dan tingkap hendaklah dibuka dari bahagian dalam
 2. Tingkap jenis bebilah (louvers) tidak dibenarkan
 3. Semua pintu dan tingkap ditingkat atas bangunan yang dipasang jeriji hendaklah dari jenis yang boleh dibuka
 4. Semua jeriji yang digunakan ditingkat bawah hendaklah dari jenis yang tidak tajam dan merbahaya serta boleh dibuka
 5. Menyediakan 2 pintu yang berasingan (1 dihadapan dan 1 belakang)

Kehendak kegunaan ruang
 1. Menyediakan ruang untuk kemudahan belajar dan bermain
 2. Ruang bermain/aktiviti dalam bangunan
 3. Ruang tidur
 4. Menyediakan ruang berasingan (sick bay)

Menyediakan ruang dapur
 1. Mempunyai pintu yang tidak mudah dibuka dan dimasuki oleh kanak-kanak
 2. Dipisahkan daripada ruang aktiviti lain
 3. Menyediakan ruang penyediaan makanan
 4. Mempunyai ruang penyimpanan makanan
 5. Pengasingan ruang antara bayi dengan kanak-kanak lain.

No comments:

Post a Comment