20 March, 2010

JABATAN KESIHATAN


SENARAI SEMAK BAGI KEHENDAK-KEHENDAK
UNTUK MENDAPATKAN KELULUSAN PENUBUHAN
TAMAN ASUHAN KANAK-KANAK (TASKA)
(JABATAN KESIHATAN)


Kehendak persekitaran (operasi)
 1. Premis dan kawasan sekeliling hendaklah sentiasa dalam keadaan kemas dan bersih.
 2. Rumput dipotong dari semasa ke semasa.
 3. Tiada bahan buangan serta botol / tin yang menakung air.

Kehendak bangunan
Kehendak kemudahan kebersihan
 1. Menyediakan ‘elbow tab’
 2. Menyediakan susur tangan (handrails) untuk kanak-kanak yang kurang upaya.
 3. Mangkuk tandas tidak melebihi 150mm (6”) tinggi dari paras lantai.
 4. Basin mencuci tangan dengan ketinggian tidak melebihi 600mm (2’ – 0”) hendaklah disediakan dengan secukupnya.

Kehendak bangunan operasi
Komponen bangunan
 1. Dinding d idalam  dan di luar bangunan, siling dan lantai hendaklah sentiasa bersih dan memuaskan setiap masa.
 2. Lantai bilik mandi, tandas dan tempat buang air kecil serta parit hendaklah sentiasa didalam keadaan bersih, tidak licin dan air tidak bertakung.
 3. Mengadakan dapur, bilik mandi dan tandas yang sesuai  dan memuaskan serta bersih pada setiap masa.
 4. Mempunyai ruang dengan kemudahan-kemudahan membasuh yang mencukupi.
 5. Mempunyai tempat mmbuang sampah atau menggunakan tong sampah dan karung plastic seperti yang ditetapkan.
 6. Mematuhi kehendak minimum keluasan lantai 3.5 meter persegi (taska).
 7. Longkang di dalam kawasan taska hendaklah ditutup dengan papan tetulang konkrit untuk keselamatan.

Peralatan / perabot / kemudahan dalam bangunan
 1. Semua perabot, alat-alat elektrik dan lain-lain hendaklah berada didalam keadaan bersih dan memuaskan.
 2. Mengadakan katil/tempat tidur yang sesuai dan mencukupi.
 3. Menyediakan barang-barang permainan yang elok dan tidak berbentuk tajam.
 4. Mengadakan kelengkapan permainan yang sesuai dan selamat.
 5. Mengadakan telefon di bangunan pusat.
 6. Mengadakan buku daftar kanak-kanak dengan butir ibu/bapa/penjaga.
 7. Mengadakan buku pelawat.

Kehendak perubatan dan kesihatan
 1. Mengadakan peti kecemasan ditempat yang sesuai.
 2. Mengadakan pegawai perubatan pelawat dan butir-butir mengenai pegawai tersebut hendaklah dikemukakan.
 3. Mengadakan seorang yang berkelayakan dan berpengalaman untuk menjaga kanak-kanak (sister, jururawat atau seseorang yang berpengalaman dengan kanak-kanak).
 4. Mengemukakan laporan pemeriksaan perubatan tahunan (x-ray dan T.Y.B) bagi pelesen dan pekerja.
 5. Orang yang mengidap sebarang penyakit dilarang masuk  kedalam bangunan pusat.
 6. Binatang peliharaan seperti anjing, kucing, burung dan sebagainya tidak dibenarkan berada di dalam bangunan.

Penyediaan makanan
 1. Menyediakan makanan yang seimbang untuk kanak-kanak.
 2. Dilarang menyediakan makanan ringan (junk food) kepada kanak-kanak.
 3. Semua botol dan putting susu mesti dibasmi kuman.
 4. Makanan halal hendaklah disediakan untuk kanak-kanak yang beragama Islam.
 5. Alat-alat yang digunakan untuk menyediakan makanan hendaklah bersih.
 6. Tempat stor bahan-bahan makanan mestilah bersih dan selamat.

Kehendak umum 
 1. Mengadakan peraturan keselamatan yang memuaskan.
 2. Menyediakan jadual makan, tidur dan bermain yang sempurna bagi kanak-kanak yang berada di Taman Asuhan penjagaan melebihi 4 jam.

No comments:

Post a Comment