20 March, 2010

JABATAN PERKHIDMATAN BOMBA DAN PENYELAMAT


SENARAI SEMAK BAGI KEHENDAK-KEHENDAK
UNTUK MENDAPATKAN KELULUSAN PENUBUHAN
TAMAN ASUHAN KANAK-KANAK (TASKA)
(JABATAN PERKHIDMATAN BOMBA DAN PENYELAMAT)


Kehendak bangunan
 1. Keadaan bangunan yang dibenarkan
 2. Mempunyai lebih daripada 1 tangga (bagi bangunan bertingkat)
 3. Tidak mengandungi bahan-bahan bahaya.
 4. Kedudukan TASKA tidak melebihi had kelengkapan tangga jentera bomba
v     Bandaraya – 40 meter
v     Bandar kecil – 10 meter
 1. Bukan bangunan tingkat basement

Ciri keselamatan bangunan
 1. Berhampiran dengan tangga keselamatan bagi taska yang terletak dalam bangunan bertingkat
 2. Mematuhi jarak perjalanan maksimum
 3. Tiada sistem sprinkler – 30 meter
 4. Mempunyai sistem sprinkler – 45 meter
 5. Had jalan mati – 9 meter
 6. Jarak minimum antara 2 pintu – 5 meter
 7. Mematuhi had maksimum mengikut bilangan pintu keluar
v     Bilangan orang maksimum bagi 1 pintu – 12 orang termasuk pengasuh
v     Bilangan orang maksimum bagi 2 pintu – 23 orang termasuk pengasuh

Kehendak teknikal
 1. Antara Taman Asuhan dengan bahagian-bahagian lain (dinaikkan ke paras tingkat – tempoh ketahanan api (TKA) 2 jam.
 2. Bilik penyediaan dengan Taman Asuhan (dinaikkan ke paras lantai tingkat) – TKA 2 jam.
 3. Dinding pejabat – TKA ½ jam

Kehendak kemudahan keluar dan pengosongan premis
 1. Mengadakan tanda keluar lampu kecemasan jenis kuasa tersendiri dalam premis tersebut
 2. Mengadakan trolley nisbah 1 : 6

Mengwujudkan refuge area
 1. Ruang legar (lobby)
 2. Koridor
 3. Kawasan terlindung dalam Taman Asuhan Kanak-Kanak

Mengadakan alat pencegah kebakaran dari jenis yang diluluskan
 1. 2 bilangan 4.5kg alat pemadam api mudahalih jenis debu kering
 2. Alat pengesan asap jenis kuasa tersendiri (self contained)


 KEHENDAK OPERASI
Kehendak langkah keselamatan                                                                                   
 1. Tidak dibenarkan menggunakan lilin/pelita
 2. Tidak dibenarkan menggunakan ubat nyamuk
 3. Tidak dibenarkan merokok dalam premis
 4. Tidak dibenarkan pembakaran terbuka atau memasak. Jika ada aktiviti hendaklah dijalankan dikawasan berasingan yang mempunyai ketahanan api yang dibenarkan.
 5. Tidak dibenarkan kanak-kanak masuk/dibawa ke ruang bilik penyediaan.
 6. Plug point yang rendah hendaklah ditutup dengan kemas
 7. Tidak dibenarkan menggunakan penyambungan wayar (extension cord)

JABATAN KESIHATAN


SENARAI SEMAK BAGI KEHENDAK-KEHENDAK
UNTUK MENDAPATKAN KELULUSAN PENUBUHAN
TAMAN ASUHAN KANAK-KANAK (TASKA)
(JABATAN KESIHATAN)


Kehendak persekitaran (operasi)
 1. Premis dan kawasan sekeliling hendaklah sentiasa dalam keadaan kemas dan bersih.
 2. Rumput dipotong dari semasa ke semasa.
 3. Tiada bahan buangan serta botol / tin yang menakung air.

Kehendak bangunan
Kehendak kemudahan kebersihan
 1. Menyediakan ‘elbow tab’
 2. Menyediakan susur tangan (handrails) untuk kanak-kanak yang kurang upaya.
 3. Mangkuk tandas tidak melebihi 150mm (6”) tinggi dari paras lantai.
 4. Basin mencuci tangan dengan ketinggian tidak melebihi 600mm (2’ – 0”) hendaklah disediakan dengan secukupnya.

Kehendak bangunan operasi
Komponen bangunan
 1. Dinding d idalam  dan di luar bangunan, siling dan lantai hendaklah sentiasa bersih dan memuaskan setiap masa.
 2. Lantai bilik mandi, tandas dan tempat buang air kecil serta parit hendaklah sentiasa didalam keadaan bersih, tidak licin dan air tidak bertakung.
 3. Mengadakan dapur, bilik mandi dan tandas yang sesuai  dan memuaskan serta bersih pada setiap masa.
 4. Mempunyai ruang dengan kemudahan-kemudahan membasuh yang mencukupi.
 5. Mempunyai tempat mmbuang sampah atau menggunakan tong sampah dan karung plastic seperti yang ditetapkan.
 6. Mematuhi kehendak minimum keluasan lantai 3.5 meter persegi (taska).
 7. Longkang di dalam kawasan taska hendaklah ditutup dengan papan tetulang konkrit untuk keselamatan.

Peralatan / perabot / kemudahan dalam bangunan
 1. Semua perabot, alat-alat elektrik dan lain-lain hendaklah berada didalam keadaan bersih dan memuaskan.
 2. Mengadakan katil/tempat tidur yang sesuai dan mencukupi.
 3. Menyediakan barang-barang permainan yang elok dan tidak berbentuk tajam.
 4. Mengadakan kelengkapan permainan yang sesuai dan selamat.
 5. Mengadakan telefon di bangunan pusat.
 6. Mengadakan buku daftar kanak-kanak dengan butir ibu/bapa/penjaga.
 7. Mengadakan buku pelawat.

Kehendak perubatan dan kesihatan
 1. Mengadakan peti kecemasan ditempat yang sesuai.
 2. Mengadakan pegawai perubatan pelawat dan butir-butir mengenai pegawai tersebut hendaklah dikemukakan.
 3. Mengadakan seorang yang berkelayakan dan berpengalaman untuk menjaga kanak-kanak (sister, jururawat atau seseorang yang berpengalaman dengan kanak-kanak).
 4. Mengemukakan laporan pemeriksaan perubatan tahunan (x-ray dan T.Y.B) bagi pelesen dan pekerja.
 5. Orang yang mengidap sebarang penyakit dilarang masuk  kedalam bangunan pusat.
 6. Binatang peliharaan seperti anjing, kucing, burung dan sebagainya tidak dibenarkan berada di dalam bangunan.

Penyediaan makanan
 1. Menyediakan makanan yang seimbang untuk kanak-kanak.
 2. Dilarang menyediakan makanan ringan (junk food) kepada kanak-kanak.
 3. Semua botol dan putting susu mesti dibasmi kuman.
 4. Makanan halal hendaklah disediakan untuk kanak-kanak yang beragama Islam.
 5. Alat-alat yang digunakan untuk menyediakan makanan hendaklah bersih.
 6. Tempat stor bahan-bahan makanan mestilah bersih dan selamat.

Kehendak umum 
 1. Mengadakan peraturan keselamatan yang memuaskan.
 2. Menyediakan jadual makan, tidur dan bermain yang sempurna bagi kanak-kanak yang berada di Taman Asuhan penjagaan melebihi 4 jam.

PIHAK BERKUASA TEMPATAN (PBT)


SENARAI SEMAK BAGI KEHENDAK-KEHENDAK
UNTUK MENDAPATKAN KELULUSAN PENUBUHAN
TAMAN ASUHAN KANAK-KANAK (TASKA)
(PIHAK BERKUASA TEMPATAN)


Kehendak Perancangan
 1. Mengemukakan pelan dan dokumen ;
v     Pelan tapak
v     Pelan lantai
v     Ruang lantai yang akan ditukar kegunaan ditanda berkepong(edged) merah
v     Menyatakan jenis kegunaan yang dicadang dan keluasan ruang

 1. Lukisan keratan
 2. Lukisan tampak

Urusan tanah/percukaian
 1. Salinan hakmilik yang disahkan Pejabat Tanah Daerah
 2. Salinan cukai taksiran
 3. Salinan cukai tanah

Lain-lain dokumen
 1. Gambar-gambar tapak
 2. Surat perjanjian/kebenaran pemilik
 3. Surat sokongan pemilik/penghuni bersebelahan
 4. Salinan CFO
 5. Yuran memproses

Kesesuaian bangunan
 1. Rumah sesebuah(banglo)
 2. Rumah berkembar
 3. Rumah teres(lot tepi) dengan kawasan lapang dan tidak menyebabkan kesesakan kepada gangguan lalulintas
 4. Rumah pangsa(tingkat bawah)
 5. Bangunan pejabat (tingkat 1 hingga 2 kecuali dengan sokongan Jabatan Perkhidmatan Bomba)
 6. Bangunan komersial (mengikut sokongan Jabatan Perkhidmatan Bomba)
 7. Bangunan kilang (mengikut sokongan Jabatan Kesihatan dan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan)

Kesesuaian tapak
 1. Tidak terletak dihadapan jalan utama
 2. Jalan keluar masuk sekurang-kurangnya 10 meter dari simpang utama
 3. Mempunyai kawasan permainan yang secukupnya diluar bangunan pusat

Kehendak taburan taska
 1. Mematuhi kehendak taburan yang ditetapkan 1:1500 penduduk

Kehendak pengiklanan
 1. Ditulis dalam Bahasa Malaysia
 2. Kedudukan ditempat yang sesuai

Kehendak bangunan
 1. Kehendak tangga(sekiranya bangunan bertingkat)
 2. Mempunyai 2 tangga/laluan bagi masa kecemasan
 3. Tangga kayu dan tangga konkrit hendaklah dialas dengan permaidani atau bahan yang lembut
 4. Tangga dipasang dengan pagar(railings) dengan ketinggian sesuai dengan ketinggian kanak-kanak

Kehendak pengudaraan dan pencahayaan
 1. Pengudaraan boleh kawal hendaklah 20% daripada keluasan lega lantai
 2. Pengudaraan bebas hendaklah 10% daripada keluasan lega lantai
 3. Pencahayaan semulajadi hendaklah 20% daripada keluasan lega lantai

Kehendak tingkap dan pintu
 1. Semua pintu dan tingkap hendaklah dibuka dari bahagian dalam
 2. Tingkap jenis bebilah (louvers) tidak dibenarkan
 3. Semua pintu dan tingkap ditingkat atas bangunan yang dipasang jeriji hendaklah dari jenis yang boleh dibuka
 4. Semua jeriji yang digunakan ditingkat bawah hendaklah dari jenis yang tidak tajam dan merbahaya serta boleh dibuka
 5. Menyediakan 2 pintu yang berasingan (1 dihadapan dan 1 belakang)

Kehendak kegunaan ruang
 1. Menyediakan ruang untuk kemudahan belajar dan bermain
 2. Ruang bermain/aktiviti dalam bangunan
 3. Ruang tidur
 4. Menyediakan ruang berasingan (sick bay)

Menyediakan ruang dapur
 1. Mempunyai pintu yang tidak mudah dibuka dan dimasuki oleh kanak-kanak
 2. Dipisahkan daripada ruang aktiviti lain
 3. Menyediakan ruang penyediaan makanan
 4. Mempunyai ruang penyimpanan makanan
 5. Pengasingan ruang antara bayi dengan kanak-kanak lain.