24 February, 2010

MACAM MANA NAK MULA?

Jika anda telah mendapatkan Buku Panduan Penubuhan Taman Asuhan Kanak-Kanak, adalah lebih baik anda bertanya lebih lanjut tentang isi kandungan yang ada didalamnya. Kemungkinan ada perubahan yang tidak terkandung didalam buku tersebut. Jadi, sila rujuk kepada Pegawai yang berkenaan yang bertanggungjawab dalam urusan pelesenan/pendaftaran taska di daerah masing-masing. 

Saya ringkaskan disini antara kehendak Jabatan Kebajikan Masyarakat dalam senarai semak bagi kehendak untuk meluluskan  penubuhan Taman Asuhan Kanak-Kanak. Walau bagaimana pun, ini hanyalah sebagai gambaran(mengikut pemahaman saya) untuk anda membuat persediaan awal sebelum mendaftarkan nama perniagaan anda di SSM (Suruhanjaya Syarikat Malaysia). 

Berikut adalah antara kehendak JKM :-


Dokumen :
 1. Pelan Lantai
 2. Jadual Aktiviti
 3. Menu
 4. Senarai Kakitangan

Kehendak Operasi :
Berkaitan Kanak-Kanak
 1. Nisbah ruang 3.5 meter persegi bagi seorang kanak-kanak.
 2. Bilangan kanak-kanak berumur 4 tahun keatas tidak melebihi 9 orang.

Berkaitan Kakitangan
 1. Nisbah bilangan pengasuh
v     Lahir – 1 tahun            1:3
v     1 tahun – 3 tahun        1:5 (TERBARU-FEB 2010)
v     3 tahun – 4 tahun        1:10
 1. Syarat minimum 18 tahun ke atas
 2. Latihan dalam bidang pengasuhan kanak-kanak.
 3. Kelulusan Kursus Asas Asuhan Kanak-Kanak
 4. Pemeriksaan oleh Pegawai Perubatan

Perabut & Peralatan
 1. Sesuai mengikut saiz
 2. Cukup mengikut bilangan kanak-kanak
 3. Selamat digunakan mengikut tahap umur kanak-kanak

Aspek Pembelajaran :
Pembahagian ruang kepada sudut-sudut
 1. Sudut blok/binaan
 2. Sudut mainan/peranan/pondok²/masak²
 3. Sudut lukisan/kraftangan/pameran hasil kanak-kanak
 4. Sudut pra-baca
 5. Ruang pergerakan bebas

Susunan sudut
 1. Tidak menjejaskan pengawasan pengasuh
 2. Tidak menghalang pergerakan kanak-kanak
 3. Pamerkan bahan/peralatan/buku-buku
 4. Tetapkan tajuk yang tepat bagi setiap sudut

Poster/gambar/mural/hasil kanak-kanak
 1. Pamerkan pada ketinggian paras mata kanak-kanak.
 2. Melambangkan kebudayaan tempatan
 3. Gunakan tajuk yang sesuai untuk bahan yang dipamerkan

Kemudahan di dalam bilik bayi :
 1. Berhampiran dengan bilik air
 2. Tempat tidur yang selesa dan selamat (kanak-kanak yang sudah berjalan digalakkan tidur diatas tilam atas lantai)
 3. Gambar digantung pada paras yang rendah
 4. Mural yang berwarna-warni dan dilukis pada paras yang rendah
 5. Sediakan pelbagai jenis mobile yang digantung rendah

Kehendak jadual aktiviti
1.      Catatkan nama taska
2.      Catatkan umur kanak-kanak
3.      Jadual yang menyokong perkembangan menyeluruh kanak-kanak
4.      Mengikut peringkat umur
v     Lahir – 1 tahun
v     1 tahun – 3 tahun
v     3 tahun – 4 tahun

Kriteria pembahagian jadual aktiviti
 1. Dibahagikan dalam seminggu
 2. Aktiviti megikut pecahan hari dan waktu yang tertentu
 3. Penampilan dalam bentuk rajah
 4. Bermula dari masa beroperasi hingga waktu kanak-kanak pulang
 5. Setiap aktiviti maksimum 30 minit kecuali aktiviti rutin (makan,minum,rehat, tidur dan mandi)

Merangkumi
 1. Aktiviti luar
 2. Aktiviti dalam
 3. Aktiviti senyap
 4. Aktiviti kumpulan
 5. Aktiviti individu
 6. Aktiviti dirancang
 7. Aktiviti bebas

Kehendak pelaksanaan aktiviti
 1. Sesuai dengan umur
 2. Sesuai dengan kebolehan
 3. Tidak berulang
 4. Tidak pada waktu yang sama

Kehendak Menu
 1. Nama taska
 2. Umur kanak-kanak
 3. Bahagikan jadual menu kepada peringkat umur
  1. Lahir – 1 tahun
  2. 1 tahun – 3 tahun
  3. 3 tahun – 4 tahun

 1. Bahagikan dalam bentuk
                    i.            Seminggu
                  ii.            pecahan hari
                iii.            waktu tertentu
dalam bentuk rajah.

Sekali lagi saya berpesan, sila bertanya dan berbincang terus dengan pegawai yang bertanggungjawab berkaitan TASKA di JKM berdekatan anda. 

No comments:

Post a Comment