18 February, 2009

PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

"Perkembangan" bermaksud suatu perubahan yang tidak boleh diukur secara kuantiti tetapi ternyata telah berlaku dan boleh dilihat dalam satu tempoh yang panjang. Ianya menekankan kepada aspek keupayaan dan kebolehan seseorang untuk berfungsi dan berinteraksi dengan persekitarannya untuk keselesaan hidup sepanjang hayat. Ianya juga disebut "perubahan secara kualiti". Contohnya, kebolehan dari segi mengkoordinasi pergerakan anggota badan, bertutur, berinteraksi dan meluahkan perasaan dengan orang dan keadaan sekeliling.

Tahap-tahap perkembangan kanak-kanak terbahagi kepada 4 aspek yang nyata dapat dilihat dalam proses pembesaran kanak-kanak iaitu ;
 • Perkembangan Fizikal
 • Perkembangan Bahasa
 • Perkembangan Kognitif
 • Perkembangan Sosio-Emosi
Semua kanak-kanak akan melalui corak perkembangan yang sama, dan boleh dijangka dengan tepat apa peningkatan seterusnya selepas sesuatu kebolehan. Contohnya, dari segi perkembangan fizikal. Tahap-tahap yang dilalui oleh kanak-kanak ialah bermula :
 • Meniarap
 • Merangkak
 • Duduk
 • Berdiri
 • Berjalan
Jadi, apakah kepentingannya bagi PA(Pembimbing Awal) Kanak-Kanak mengetahui tahap-tahap perkembangan ini?
 1. Berupaya mengenalpasti kedudukan atau kebolehan kanak-kanak. Dengan ini PA tidak akan mengharapkan lebih daripada apa yang boleh dilakukan oleh kanak-kanak.
 2. Memahami bahawa setiap kanak-kanak adalah individu. PA hendaklah menyesuaikan aktiviti dan rangsangan mengikut ciri-ciri dan kebolehan kanak-kanak.
 3. Membuat perancangan aktiviti yang memahirkan kebolehan kanak-kanak ke peringkat atau tahap seterusnya.

No comments:

Post a Comment