19 January, 2009

KREATIF

Kanak-kanak pada umumnya adalah kreatif. Kreativiti ini disalurkan melalui bermain yang merupakan media mereka meluahkan perasaan dan akhirnya mereka belajar dari permainan dan aktiviti itu. Ini memberikan mereka kepuasan dan keseronokan. Belajar dan bermain tidak semestinya menggunakan alat permainan berjenama dan dilihat menarik sahaja. Pelbagai cara dan perkara yang dilihat seolah-olah tidak memberi faedah, tetapi apabila didedahkan kepada kanak-kanak ini, dengan sendirinya kita akan dapat melihat hasilnya.

Antaranya adalah Pergerakan Kreatif. Pergerakan kreatif melibatkan penggunaan pergerakan anggota tubuh, irama dan daya kreativiti sebagai media kanak-kanak melahirkan perasaan. Matlamatnya adalah untuk kanak-kanak ini berkomunikasi melalui pergerakan dengan bimbingan daripada pengasuh.

Terdapat 4 elemen utama dalam pergerakan kreatif ini, iaitu tubuh badan, masa, daya dan ruang yang saling berkaitan yang melibatkan pergerakan lokomotor dan bukan pergerakan lokomotor sama ada dengan/tanpa muzik atau props.

Bukankah ini tidak melibatkan perbelanjaan yang besar dan tidak menjejaskan perbelanjaan di TASKA? Apa yang perlu anda pastikan adalah, anda sebagai pengasuh suka akan kanak-kanak dan mahu melihat mereka dalam keadaan gembira sewaktu dalam jagaan/asuhan anda.

No comments:

Post a Comment