18 December, 2008

MENGENAI ASUHAN & DIDIKAN KANAK-KANAK

Pengertian kanak-kanak mengikut Akta Kanak-Kanak 2001 bermaksud "seseorang yang berumur di bawah 18 tahun. Terdapat pelbagai amalan asuhan kanak-kanak yang di bawa dari barat seperti oleh Froebel, Dr.Maria Montessori, Glen Doman dan ramai lagi. Tak kurang juga amalan asuhan sentuhan Islam yang murni dipaparkan melalui sejarah hidup junjungan besar kita Muhammad s.a.w dan para sahabat baginda serta cendikiawan Islam tersohor didunia.

Froebel percaya kanak-kanak belajar dari persekitarannya dan pembentukan peribadi dipengaruhi oleh cara kanak-kanak bermain. Alat-alat permainan yang digunakan oleh kanak-kanak perlu dipilih dengan teliti bagi tujuan untuk menyokong perkembangan kanak-kanak.

Dr.Maria Montessori percaya bahawa perkembangan seseorang kanak-kanak khususnya apabila kanak-kanak diberi peluang menyentuh, mencuba dan menggunakan peralatan khas dan persekitarannya yang disediakan secara tersusun.

Glen Doman percaya bahawa perkembangan atau potensi intelek seseorang kanak-kanak kurang upaya (segi mental) dapat dirangsang dengan penggunaan pelbagai "flash card". Dengan cara ini, kanak-kanak dapat didedahkan kepada perkataan dan ide sebelum ia mencapai tahap mengenal, memahami atau menerap makna sesuatu konsep.

Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia menggalakkan amalan asuhan kanak-kanak yang memberi tumpuan kepada perkembangan menyeluruh seseorang kanak-kanak yang merangkumi perkembangan fizikal, sosio-emosi, kognitif dan bahasa. Ianya memberi tumpuan kepada tahap kebolehan dan kesediaan seseorang kanak-kanak melalui persekitaran dan aktiviti yang dirancang.

Dalam Islam, kita biasa mendengar dalil yang ditegaskan oleh Nabi s.a.w, ialah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari daripada Abu Hurairah r.a bahawasanya Rasulullah s.a.w telah bersabda yang maksudnya ; "Setiap anak dilahirkan atas fitrah, maka kedua-dua ibu bapanyalah yang meyahudikannya, atau menasranikannya, atau memajusikannya."

Jadi, tugas memilih cara asuhan dan didikan kanak-kanak adalah paling utama terletak diatas bahu ibu bapa yang melahirkan mereka didunia ini. Kepada anda yang bakal bergelar ibu dan bapa, juga pendidik yang bakal mendidik anak-anak bangsa anda boleh dapatkan buku berjudul "Pendidikan Anak-Anak Dalam Islam" melalui saya. Sila klik disini.

No comments:

Post a Comment