15 November, 2008

ANTARA BELAJAR DAN BERMAIN

Kita banyak didedahkan mengenai konsep ini dalam proses pendidikan dan pengasuhan kanak-kanak. Belajar sambil bermain atau belajar ketika bermain, hampir sama maksudnya yang bertujuan menggalakkan perkembangan kanak-kanak dari sudut fizikal, kognitif, bahasa dan sosio-emosinya. Sewaktu mengikuti Kursus Asas Asuhan Kanak-Kanak anjuran Persatuan Taska Negeri Selangor, konsep inilah juga yang diterapkan sepanjang kursus tersebut.

Waktu bermain adalah amat penting diawal usia kanak-kanak yang merupakan satu cara pendidikan secara tidak formal. Alangkah baiknya jika ibu bapa dapat meluangkan waktu untuk bermain bersama anak-anak dalam usaha memupuk nilai serta membina hubungan positif bersama mereka.

1 comment: